Feragatname

Ziyaret etmekte olduğunuz işbu web sitesi ve web sitesi içinde düzenlemiş olan tüm eserler BMON İnşaat Proje ve Danışmanlık Ltd. Şti. (BMON) personellerinin geçmiş deneyim ve tecrübelerini içeriyor olup, anılan web sitesinin kullanımı ile ilgili şartlar aşağıda belirlenmektedir.

 

"BMON" hipertext linkler ve doğrudan ya da dolaylı olarak "BMON" web sitesi üzerinden kullanılan diğer özellikler de dahil olmak üzere Web Sitesi Bilgileri ile ilgili zımnen veya sarih olarak hiçbir beyan veya garantide bulunmamaktadır. "BMON" herhangi bir bildirimde bulunmaksızın her zaman değişiklik ve düzeltme yapma hakkını saklı tutmaktadır. Web Sitesi Bilgilerinde yer alan bilgiler ışığında verilecek kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, sayfayı ziyaret eden kişiye aittir. "BMON" kendi web sitesine veya herhangi bir web sitesi bilgisine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel, sonuç niteliğindeki ya da diğer tür kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

Bu web sitesinde yer alan bilgiler kapsamlı değildir. Göstermiş olduğumuz çabalara rağmen, bu bilgiler kesin, güncellenmiş olmayabilir veya herhangi bir durumdaki koşullara uyarlanamıyor olabilir. Bu web sitesinde olabilecek herhangi bir yanlışlık, eksiklik veya ihmalden dolayı sorumluluk BMON’a  atfedilemez. Bu web sitesinde yer alan bilgiler ışığında vereceğiniz kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, tamamıyla tarafınıza ait olacaktır.

 

BMON, işbu web sitesinde yer alan bilgilere girilmesinden veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel, sonuç niteliğindeki ya da diğer tür kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlululuk kabul etmeyecektir.

 

İşbu web sitesinde yazılı olan bilgiler hiçbir şekilde Borçlar Kanunu çerçevesinde teklif veya icap anlamında olmadığı için BMON’u bağlamamaktadır.